+31 (0) 615508137 info@tenhoveadvies.nl

Brzo, Arbowet, RI&E 

Ondernemingen met veel gevaarlijke stoffen in het bedrijf kunnen verplichtingen hebben die voorkomen uit de Arbowet het het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo2015). 

Ten Hove Advies ondersteunt bij het opstellen van wettelijke verplichte rapporten, zoals bijvoorbeeld Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E), aanvullende RI&E (ARIE) en ATEX explosieveiligheidsdocumenten (EVD) die verplicht zijn volgens de Arbowet en veiligheidsrapporten in het kader van het Brzo. 

Ten Hove Advies adviseert bij het opstellen en implementeren van (veiligheids)managementsystemen en de daarbij behorende procedure(s). 

Voorbeelden van veiligheidsprocedures zijn:

  • Werkvergunningssysteem
  • Veiligstelling van installaties, door toepassen van Lock Out, Tag Out, Try Out (LOTOTO)
  • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
  • Management of Change (MoC)
  • Taak Risico Analyse (TRA)

Volgens verschillende managementsystemen dient toezicht gehouden worden op de uitvoering en zijn audits verplicht om de werking van de managementsystemen te controleren. Deze audits dienen uitgevoerd te worden door onafhankelijke personen. Ten Hove Advies is onafhankelijk en kan voor U de audits uitvoeren.

Voorbereiden en bijstaan bij inspectiebezoeken van de overheid behoort tot de mogelijkheden.

 

Een keer praten over de mogelijkheden?

Laat het ons weten